Добре дошли в ИЗМЕРВАНИЯ.ЕЮ

Измервания.ею

ОФИС: 1700 - София, Студентски Комплекс, улица „Баку" № 5А, офис 5-2,3

ЛИК: 1421 - София, ж.к. Лозенец, ул. "Св. Теодосий Търновски" 30, ап. 3

ОКС: 1421 - София, ж.к. Лозенец, ул. "Св. Теодосий Търновски" 30, ап. 3

Тел.: (02) 963-0464, 963-2638
Факс: (02) 963-1074

Калибриране на шумомери

Поддържането на точността на вашите шумомери е съществено при защитата на хората от наднорменото влияние на шума. ЛИК „СПЕКТРИ - ЛАБ“ предлага калибриране на световно ниво, което е много повече от това да калибрирате шумомера с вашият калибратор. Всеки един компонент от вашият инструмент се тества както акустично, така и електронно и всеки параметър, който измерва уреда ви се верифицира, за да се постигне абсолютна точност. Регулярното калибриране е важно, за да се гарантира надеждността на данните, които вашият инструмент измерва, а също така и за да се спазват изискванията на законодателството, на акредитацията и на добрите практики.

 

Калибрирането на шумомери се извършва в следният обхват:

 

Шумомер - ниво на звуково налягане от 94 dB до 114 dB (отнесено спрямо 20 mPa) от 31.5 Hz до 2 kHz и от 4 kHz до 12.5 kHz. Номинални честоти от 31.5 Hz до 12.5 kHz (акустично калибриране).

CMC: 0.3 dB, 0.6 dB

 

Шумомер - ниво на звуково налягане от 20 dB до 140 dB (отнесено спрямо 20 mPa) Номинални честоти: от 20 Hz до 16 kHz (електронно калибриране). CMC: 0.4 dB 

 

 

 

 

 

            Заявка за калибриране                 Приемо - предавателен протокол