Добре дошли в ИЗМЕРВАНИЯ.ЕЮ

Измервания.ею

ОФИС: 1700 - София, Студентски Комплекс, улица „Баку" № 5А, офис 5-2,3

ЛИК: 1421 - София, ж.к. Лозенец, ул. "Св. Теодосий Търновски" 30, ап. 3

ОКС: 1421 - София, ж.к. Лозенец, ул. "Св. Теодосий Търновски" 30, ап. 3

Тел.: (02) 963-0464, 963-2638
Факс: (02) 963-1074

Калибриране на акустични калибратори

Инструмент за извършване на автоматизирани периодични тестове на калибратори в съответствие с IEC 60942 – калибрационен софтуер Type 7794 за калибратори - Калибриране на калибратори с калибрационен софтуер Type 7794 е инструмент за извършване на автоматизирани периодични тестове на калибратори. Системата извършва калибриране на кустични калибратори и пистофони с една честота (250 Hz/1000 Hz), както и на многофункционални калибратори (с различни честоти и амплитуди на калибриране). Процедурите за калибриране на акустичните калибратори са предварително дефинирани в софтуера,като има възможност за добавяне на нови видове инструменти и процедури за калибриране.

 

 

  • Акустичен (звуков) калибратор - ниво на звуково налягане: 94 dB, 114 dB, 124 dB (отнесено спрямо 20 µPa). Номинална честота 250 Hz, 1kHz. CMC: 0.15 dB

 

 

                     Заявка за калибриране                      Приемо - предавателен протокол