Добре дошли в ИЗМЕРВАНИЯ.ЕЮ

Измервания.ею

ОФИС: 1700 - София, Студентски Комплекс, улица „Баку" № 5А, офис 5-2,3

ЛИК: 1421 - София, ж.к. Лозенец, ул. "Св. Теодосий Търновски" 30, ап. 3

ОКС: 1421 - София, ж.к. Лозенец, ул. "Св. Теодосий Търновски" 30, ап. 3

Тел.: (02) 963-0464, 963-2638
Факс: (02) 963-1074

Изпитване и мониторинг на шум в индустриални локации

 

 

 

СПЕКТРИ  - ЛАБ извършва изпитване на шум в околна среда : 

  • Еквивалентно ниво на шум (Еквивалентно ниво на звуково налягане), dB(A)
  • Максимално - претеглено ниво A на шум (Максимално А - претеглено ниво на звуково налягане), dB(A)
  • Ниво на шум в мястото на въздействие, dB(A)
  • Ниво на звукова мощност, dB(A)