Добре дошли в ИЗМЕРВАНИЯ.ЕЮ

Измервания.ею

ОФИС: 1700 - София, Студентски Комплекс, улица „Баку" № 5А, офис 5-2,3

ЛИК: 1421 - София, ж.к. Лозенец, ул. "Св. Теодосий Търновски" 30, ап. 3

ОКС: 1421 - София, ж.к. Лозенец, ул. "Св. Теодосий Търновски" 30, ап. 3

Тел.: (02) 963-0464, 963-2638
Факс: (02) 963-1074

Изпитване и мониторинг на шум в индустриални локации

Изпитване и мониторинг на шум в индустриални локации

      СПЕКТРИ  - ЛАБ извършва изпитване на шум в околна среда :  ...

виж повече
Калибриране на акустични калибратори

Калибриране на акустични калибратори

Инструмент за извършване на автоматизирани периодични тестове на калибратори в с ...

виж повече
Калибриране на шумомери

Калибриране на шумомери

Поддържането на точността на вашите шумомери е съществено при защитата на хората ...

виж повече
Калибриране на шумови дозиметри

Калибриране на шумови дозиметри

Калибриране на дозиметри - калибрационен софтуер Type 7792 - Калибриране на дози ...

виж повече
Калибриране на мултифункционални калибратори

Калибриране на мултифункционални калибратори

Инструмент за извършване на автоматизирани периодични тестове на калибратори в с ...

виж повече

Кои сме ние

От основаването си в края на 90-те години на ХХ век, фирма СПЕКТРИ (с Ръководител инж. Борис Михайлов) заявява и постоянно отстоява своите претенции да бъде водещ "Център на компетентност" в Р.България - в областта на "шума и вибрациите". Огромна чест и отгоровност е поддържането, развитието и реализацията на предоставеното през 1995 година право за изключитено представителство (търговско, техническо, инженерингово, сервизно...) на фирмата лидер в областта на "шума и вибрациите" - Bruel & Kjær – Дания


През 2011 г. СПЕКТРИ ЕООД разработи и внедри система по качество в съответствието с изискванията на стандартБДС EN ISO/IEC 17020:2012.Органът за контрол от вид С при „СПЕКТРИ“ ЕООД гр. София е акредитиран съгласно БДС EN ISO / IEC 17020:2012 от ИА „БСА” с регистрационен номер на сертификат № 122 ОКС. Валидността на сертификата е до 30.11.2020 г.Целта на акредитацията е да се предложи на клиентите обслужване с доказана и призната техническа и експертна компетентност в областта на шума и вибрациите.

За изпълнение на идеята и целта на акредитация, СПЕКТРИ ЕООД се ръководи от два основни факта – притежаване на оборудване от висок клас, което е метрологично проследимо и експертен  персонал, който е доказал своята компетентност в изпълнените десетки проекти с национално и обществено значение.Как работим

Как работим

Шумомерите и средствата за измерване на шум са основен елемент от нашето портфолио. Ние сме горди, че през последните години се превърнахме в основен доставчик на шумомери за водещите институции и фирми в Р. България - МЗ (с регионалните РИОКОЗ), МОСВ (с регионалните РИОСВ), БИМ, ВМА (ВХЕИ), Столична Община, Община Пловдив, Летище София, Технически Университет – София и Варна, АЕЦ Козлодуй, Лукойл Нефтохим, както и многобройни лаборатории и органи за контрол.

СПЕКТРИ предлага пълно гаранционно и следгаранционно сервизно обслужване на доставяните от нас шумомери – Вж. сервизните ни центрове на основния ни официален сайт SPECTRI.NET.